ตรวจสอบพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
พรหมเดช สงวนรัตน์ ED613162710TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 22, 2018 08:59 112018000001
พัชรินทร์ เนียมเนย RON2000045364 Kerry Oct 08, 2018 11:51 102018000001
พลกฤษณ์ บาระมี ED139775588TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 02, 2017 10:28 112017000001
ธีระยุทธ ภู่สิงห์ ET416405769TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2017 09:59 092017000001
พิมพ์พร ยวกุล 2581970 Kerry-alphaFAST Apr 24, 2017 042017000001
ชื่อลูกค้า : พรหมเดช สงวนรัตน์
Tracking number : ED613162710TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2018 08:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000001
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ เนียมเนย
Tracking number : RON2000045364
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2018 11:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000001
ชื่อลูกค้า : พลกฤษณ์ บาระมี
Tracking number : ED139775588TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 02, 2017 10:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000001
ชื่อลูกค้า : ธีระยุทธ ภู่สิงห์
Tracking number : ET416405769TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2017 09:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092017000001
ชื่อลูกค้า : พิมพ์พร ยวกุล
Tracking number : 2581970
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-alphaFAST
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000001
Powered by MakeWebEasy.com